Mariusz A. Dański

Urodził się w 1973 r. w Radomiu. W latach 1995–2000 studiował w Katedrze Wychowania Plastycznego Wydziału Nauczycielskiego Politechniki Radomskiej (obecnie Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu). Dyplom w zakresie działań multimedialnych uzyskał w 2000 r. w pracowni prof. Aleksandra Olszewskiego, aneks z grafiki warsztatowej w pracowni prof. Krzysztofa Wyznera. W Wydziale Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu pracuje od 2000 r. Od 2007 r. zatrudniony jest na stanowisku adiunkta w Katedrze Mediów Cyfrowych i Fotografii. Od września 2012 r. prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich na macierzystej Uczelni. Od 1 stycznia 2018 r. zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego UTH w Radomiu. W latach 2008–2012 zatrudniony na Wydziale Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Od 2008 r. członek Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie. Laureat kilkunastu nagród w konkursach graficznych. Uprawia twórczość w zakresie grafiki, rysunku i nowych mediów. Jego prace znajdują się w zbiorach: Galerii Test w Warszawie (kolekcja „Warszawska Grafika Miesiąca”, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach, Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie, Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu, Florean Museum Baia Mare (Rumunia).