start

Mariusz A. Dański

Urodził się w 1973 r. w Radomiu. W latach 1995-2000 studiował w Katedrze Wychowania Plastycznego Wydziału Nauczycielskiego Politechniki Radomskiej (obecnie Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu). Dyplom z działań multimedialnych zrealizował w 2000 r. w pracowni prof. Aleksandra Olszewskiego, aneks z grafiki warsztatowej w pracowni prof. Krzysztofa Wyznera. W Wydziale Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu pracuje od 2000 r. Od 2007 r. zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Mediów Cyfrowych i Fotografii, a od 1 stycznia 2018 r.  na stanowisku profesora nadzwyczajnego UTH w Radomiu. Od września 2012 r. prodziekan ds.dydaktycznych i studenckich na macierzystej Uczelni. Laureat kilkunastu nagród w konkursach graficznych. Tworzy w zakresie grafiki, rysunku i nowych mediów.